Девиз: " Искам значи Мога "

20.JPG

Предизвикателството: " Открий себе си в действие ! "

Основен принцип: УНИВЕРСАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА

Задачата на XXI век: Ограничеността на тясната специализация да се замени с интегрално развитие, нова личност от ренесансов тип.

Личностна самореализация: Изживей себе си физически, емоционално и духовно, чрез комплексните програми на МСДЦ, които са синтез на наука, изкуство и спорт! Открий новото си "АЗ" и единството на МИНАЛО - НАСТОЯЩЕ - БЪДЕЩЕ! Провери житейските алтернативи в личната си творческа лаборатория ( ЛТЛ )!

Дейности:

  1. Изпълнение на четиристепенната програма за личностно развитие "ЗЕМЯ, ВОДА, ВЪЗДУХ" - ролеви и ситуационни игри, преодоляване на специализирана полоса ( и с военноприложни сектори ), полиатлон с изпитания по самоотбрана, езда, фехтовка, стрелба, акробатика, плуване, ветроходство, гмуркане, водно спасяване, водомоторизъм, делтапланеризъм, гребане и др. Специализирани курсове за инструктори, водачи и спасители.
  2. Програма "Безопасност на крайбрежните райони" - спомагателен екологичен контрол, проучване и опазване на културно-историческото наследство, охранителни и възстановителни дейности в резервати, защитени територии и природни паркове.
  3. Туристически дейности:
  4. Програми за Обучение за безопасен живот ( ОБЖ ) - оцеляване при екстремални условия, алтернативно самолечение извън обичайните условия на живот, навици за управление при кризисни ситуации.
  5. Създаване на "Групи за превенция" в цялата страна с пряко ангажиране на няколко министерства (МОН, МО, МВР, МОСВ, МК), ДА "Гражданска защита" и неправителствени организации.
  6. Развиване с помощта на международното "Училище за безопасност" на постояно действаща система за обучение на обучаващи с школи в Несебър и Варна и висш факултет (филиал) на Института по гражданска защита в гр. Тула (Руска федерация).
  7. Производство на видеофилми с популяризаторска и образователна насоченост в областта на личното развитие, безопасния начин на живот и превенцията.
  8. Кампания за подготовка на 2 регионални програми през 2005г. (за Северна България и за Черноморието):
  9. Продължаващо участие на МСДЦ ”Дако Даковски” в Областната програма за превенция в гр. Варна и адаптация на основни дейности от програмата с цел разпространяването им в други области (и включване в бъдещи регионални програми).
18.JPG
21b.JPG
26.JPG
16.JPG
17b.JPG