Актуални новини и публични участия:

 1. Проведени мероприятия през 2020 г. - за информация натиснете тук.
 2. Проведени мероприятия през 2019 г. - за информация натиснете тук.
 3. Проведени мероприятия през 2018 г. - за информация натиснете тук.
 4. Проведени мероприятия през 2017 г. - за информация натиснете тук.
 5. Проведени мероприятия през 2016 г. - за информация натиснете тук.
 6. Проведени мероприятия през 2015 г. - за информация натиснете тук.
 7. Проведени мероприятия през 2014 г. - за информация натиснете тук.
 8. Проведени мероприятия през ноември 2012 - декември 2013 г. - за информация натиснете тук.
 9. Проведени мероприятия през ноември 2011 - декември 2012 г. - за информация натиснете тук.
 10. Проведени мероприятия 1. ноември 2010 - 1. ноември 2011 г. - за информация натиснете тук.
 11. Проведени мероприятия 1. ноември 2009 - 1. ноември 2010 г. - за информация натиснете тук.
 12. Проведени мероприятия 1. ноември 2008 - 1. ноември 2009 г. - за информация натиснете тук.
 13. От 26 до 30 юни 2008 г. екип на МСДЦ "Дако Даковски" участва във военно - историческите демонстрации на Фестивала на античния Рим - "Орел на Дунава". Съвместно с групи от Италия, Чехия и България, бяха представени сражения между римски легионери и варвари, гладиаторски борби, антични ритуали и изкуство. Мероприятията са част от програмата на Центъра "България - кръстопът на цивилизациите". За снимки от събитието погледнете в Фото - Албум 10.
 14. Предстоящи събития през 2008 г.:
 15. Проведени мероприятия по Национална програма "Аз съм българче" 2007 г. - за информация натиснете тук.
 16. Проведени мероприятия по Национална програма "Аз съм българче" 2006 г. - за информация натиснете тук.
 17. Откриване на есенно - зимния учено - тренировъчен цикъл на 28 октомври 2005 г. в Историко - етнографския комплекс "Фанагория" - Варна.
 18. Учредяване на Център за патриотично възпитание, физическо и духовно развитие "Аз съм българче" на 01 ноември 2005 г. в Регионален исторически музей - Варна (РИМ) от Учредители: МСДЦ "Дако Даковски", РИМ, фондация "Царство България", общини, фирми и физически лица.
 19. Провеждане "Дни на отворените врати" за популяризиране дейностите на МСДЦ "Дако Даковски" със спортни прояви, кинопрожекции, лекториуми и беседи през периода 01 - 07 ноември 2005 г.
 20. От декември 2005 г. подготовка за международни участия с демонстрации в Европа ("Апасионата 2006" и "Еквитана - 2007 г.").
 21. Лятна кампания 2005 г. - за информация натиснете тук.
 22. Участие на експерти от МСДЦ ”Дако Даковски” в подготовката на военно - историческите демонстрации във връзка с 560 годишнината от битката край Варна, 800 годишнината от Адрианополската битка и 200 годишнината от Аустерлиц.
 23. Юбилейна “Среща на поколенията” в гр. Варна по случай 40 годишнината от основаването на МСДЦ ”Дако Даковски” на 10 октомври 2004 г.
 24. Започване на пробни снимки за филма на Телевизионно училище “Европа” – “Предизвикателството” от 12 декември 2004 г.
 25. Семинар с експерти от Международното “Училище за безопасност” (гр. Тула – Руска Федерация) по съвместни дейности през декември – януари 2005 г.
 26. Реализация на I етап от проекта Телевизионно училище"Европа" :
 27. Провеждане със средношколци на 4 военизирани лагера от 15 август до 14 септември 2003 г. (Русе, Албена, Приморско, Слънчев бряг).
 28. Участие с ученически контингент в командно – щабното учение в град Вятово под наблюдението на министър Ф. Хюсменова, ОДГЗ, ДНСПАБ, БЧК и други.
 29. Участие в националния фестивал "Фотоваканция" в гр. Приморско (от 6 до 15 септември 2003 г.).
 30. Провеждане на Лятно училище по "Основи на безопасния живот" (ОБЖ) с ученици от Варна, Русе и Бургас със занятия по физкултурни многобои, първа помощ, водно спасяване, защита при бедствия, аварии, катастрофи и тероризъм, автономно оцеляване и приложни общовойскови дисциплини (15 юни – 10 август 2003 г.).
 31. Започване на първи етап от подготовката за военно – историческите демонстрации през 2004 г. в чест на 560 годишнината от битката между кръстоносци и турци при Варна. Проучват се терени, места за лагеруване на участниците, снабдителски центрове и комуникации. Предвижда се участие на конни и пеши групи от страните участнички – Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Хърватска, Турция. Подготвя се съпътстваща образователна програма и културно – историческите връзки в единство на минало, настояще и бъдеще.
 32. Провеждане на "Курс по безопасност" (30 юни - 30 септември 2002 г.) за деца с умствени и физически увреждания в смесени групи със здрави деца за по-добро интегриране в обществото.
 33. Провеждане на съвместно полево учение с деца от Варненска и Бургаска област по защита от бедствия, аварии и тероризъм (23 август 2002 г.).
 34. Продължаване на теренните проучвания и подготовка за реализация на проектите през 2003 г.
 35. Запознаване на областните служби ПАБ, ГЗ, и "Обществен ред и сигурност" , както и училищните директори от Варненска област с дейности и проекти на Международното "Училище по безопасност" и филиалите му в България (17 октомври - 30 октомври 2002 г.).
 36. Таласотерапевтични изследвания с екипи на МСДЦ по черноморските курорти ( 1 май - 30 октомври 2002 г.).
 37. Подготовка на исторически възстановки и демонстрации в новопостроения исторически комплекс "Фанагория" край Варна.
 38. Патрулиране в застрашени крайбрежни райони, картотекиране и маркировка на опасни обекти (ноември 2002 - април 2003 г.).
 39. Изследване мотивацията на населението за обучение и участие в превантивни дейности чрез анкети и интервюта.
 40. Курсове по безопасност и превенция с включване на дисциплини от многобоя "ЗЕМЯ, ВОДА, ВЪЗДУХ" за ученици от Варна (ноември - декември 2002 г.).
IVO1.JPG
12.JPG
13.JPG
26b.JPG
5.JPG