Проекти:

 1. Моделиране на цялостната дейност на МСДЦ във Виртуален кампус.
 2. Създаване на действаща целогодишно Школа за превенция на българското Черноморие.
 3. Експедиция " Хан Аспарух " по маршрути от Преселението на народите.
 4. Проект " Универсална ЛТЛ ".
 5. Проект " Прабългарско селище " с гастролиране на отделни модули с номадска култура в европейските страни.
 6. Клубна мрежа " Приятели на Армията ".
 7. Каскадьорска школа " Универсум ".
 8. Междуучилищни центрове с интердисциплинарни учебни модули и собствено производство на учебни филми.
 9. Европейско телевизионно училище за ОБЖ в рамките на Международната асоциация "Училище по безопасност ".
 10. Строителство на полифункционален Международен център по архитектурния проект за Слънчев бряг - България. Центърът ще е разположен на 650 ха, с комерсиална част и база за дейности на неправителствени организации. Към МСДЦ ще работи целогодишна школа за превенция и хуманитарни дейности с имущества и по стандарти от НАТО ( техника, комуникации, спасителни съоръжения, физически стандарти и др. ), международни сборове и състезания, изложби, фестивали и др. Развиване на нетрадиционни видове туризъм - военен, исторически, хоби-туризъм. Система от международна верига "Школи за безопасност", работеща според междуправителственото споразумение за големите бедствия ЕУР- ОПА на ЕС. План на МСДЦ.
 11. Съвместно изграждане с Международното обществено движение "Училище за безопасност" , на международен учебен център в Слънчев бряг - България, за обучение по превенция, подготовка на спасители, участие в интернационални хуманитарни и спасителни екипи.
 12. Психофизическа подготовка по стандартите на НАТО за младежи, кандидатстващи за професионални войници.
 13. Младежки проект "12 -те подвига на Херкулес". Основна цел на проекта е повишаване на качеството на личността, особено в средите на учащата младеж.
 14. Проект "Универсална лична творческа лаборатория" - проекта има за цел да подобри умственото и физическо израстване на младежите чрез участие в разностранни занимания, включващи техния умствен, емоционален и физически потенциал.
 15. Обучение по превенция за деца в неравностойно положение - социализацията на децата в неравностойно положение все още се възприема само като медицински проблем. Проектът цели да се разширят възможностите на болните деца за общуване с връстниците им, емоционално и разностранно взаимодействие със средата, навици за самопомощ и безопасен живот.
 16. Заснемане на филм "Основи на безопасния живот" - целта на проекта е да се покаже в серия от 30 минутни филми усложнените взаимодействия на човека с природната и обществена среда, нарастващия брой терористични актове, увеличаващия се брой техногенни катастрофи и аварии изискват от съвременния човек особен набор от психофизически качества и специални знания и умения.
30b.JPG
20b.JPG
15b.JPG
34b.JPG
28.JPG